ContiTech tại Việt Nam

Chào mừng bạn đến với Contitech!

Nhận được nhiều hơn với công nghệ đàn hồi.

Là chuyên gia hàng đầu thế giới về công nghệ cao su và nhựa, chúng tôi đã có mặt tại các thị trường phát triển của thế giới này – với các cơ sở sản xuất, đối tác và đại lý phân phối. Vì vậy, bạn cũng có thể hưởng lợi tại Việt Nam từ các chuyên gia công nghệ và dịch vụ của chúng tôi. Hãy lấy cảm hứng từ các giải pháp của chúng tôi được làm từ cao su - một vật liệu công nghệ cao hấp dẫn với khả năng vô hạn.

Tổng quan sản phẩm Contitech

Tổng quan sản phẩm Contitech

Các giải pháp sản phẩm trong lĩnh vực thiết kế ô tô và các ngành quan trọng khác trong sự phát triển và điều chỉnh mới.

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Nhanh chóng tiến tới mục tiêu: Các dịch vụ điện tử Contitech đưa bạn đến thông tin sản phẩm, liên hệ và dịch vụ truyền thông.

Địa điểm của Contitech

Địa điểm của Contitech

Kiểm tra ở đây để biết tổng quan về các địa điểm của chúng tôi trên toàn thế giới.

Lịch sử Contitech

Lịch sử Contitech

Hiện đại kể từ năm 1871: Trong hơn 130 năm, chúng tôi là một trong những chuyên gia hàng đầu trong ngành nhựa và cao su.

ContiTech – Industrial Competence

To see this animated content you have to activate Javascript in your browser and download the current FlashPlayer